วันนี้สนใจเรื่องอะไร?ธุรกิจ Food & Retail
includes certification

Ready to Easy Retail พร้อมจัดการธุรกิจให้ง่ายขึ้น Ep.4

ลด Process เสริมประสิทธิภาพ Back Office ธุรกิจยุคใหม่
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 48 คน
ธุรกิจ Food & Retail
includes certification

Ready to Easy Retail พร้อมจัดการธุรกิจให้ง่ายขึ้น Ep.3

วางแผนจัดการ ร้านค้าออนไลน์ ขนส่ง คลังสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพ
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 37 คน
ธุรกิจ Food & Retail
includes certification

Ready to Easy Retail พร้อมจัดการธุรกิจให้ง่ายขึ้น Ep.2

รับ จ่าย จัดเก็บ ง่าย เพื่อผู้ประกอบการค้าปลีก
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 30 คน
ธุรกิจ Food & Retail
includes certification

Ready to Easy Retail พร้อมจัดการธุรกิจให้ง่ายขึ้น Ep.1

เปลี่ยนธุรกรรมเดิม ๆ ให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์ยุคใหม่
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 47 คน

Logistics Moving UP Ep.2

หมดปัญหาการจัดการ Database ในองค์กร
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 71 คน

Logistics Moving UP Ep.3

The Next Level ยกระดับการขนส่งด้วย B2B Delivery Platform
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 59 คน

Logistics Moving UP Ep.1

New era Logistics ธุรกิจยุคใหม่ควรปรับตัวอย่างไร ?
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 111 คน

เสริมภาครัฐดิจิทัลไปกับเทคโนโลยี Ep.4

รองรับการทำงานให้สะดวก ง่าย และรวดเร็วด้วย e-Sarabun และ One Platform
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 53 คน

เสริมภาครัฐดิจิทัลไปกับเทคโนโลยี Ep.2

Cyber Attack ภัยร้ายที่ทุกองค์กรต้องเตรียมรับมือ
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 82 คน

เสริมภาครัฐดิจิทัลไปกับเทคโนโลยี Ep.1

Big Data กับการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 113 คน

Improving Service Financial and Insurance Ep.4

เจาะลึกกลยุทธ์ยุคดิจิทัล Tooling เสริมความแข็งแกร่ง Back Office
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 48 คน

Improving Service Financial and Insurance Ep.3

ขับเคลื่อนบุคลากรและความปลอดภัยไซเบอร์ในธุรกิจคุณ
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 57 คน