วันนี้สนใจเรื่องอะไร?BIG DATA Service กลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

การบริหารจัดการข้อมูลในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
เริ่ม 27 เม.ย. 66
 ผู้เข้าร่วม 8 คน

KNIME ทางเลือกใหม่สู่โลกอนาคตของวงการแพทย์

KNIME ทางเลือกใหม่สู่โลกอนาคตของวงการแพทย์
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 215 คน

Sustainable IT Solutions Ep.3

Cyber Heist Defense องค์กรยุคใหม่ ห่างไกลภัยไซเบอร์
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 73 คน

Sustainable IT Solutions Ep.2

ปลดล็อคประสิทธิภาพในทุกด้านด้วย e-Service เทคโนโลยีแห่งความยั่งยืน
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 83 คน

Sustainable IT Solutions Ep.1

พลิกโฉมองค์กรยุคใหม่สู่การเป็น Smart Office
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 131 คน