วันนี้สนใจเรื่องอะไร?ธุรกิจ Manufacturing
includes certification

Thailand i4.0 Index ขับเคลื่อนองค์กรสู่ Smart Factory

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ปรับตัวต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 105 คน
ธุรกิจ Manufacturing
includes certification

กุญแจไขความสำเร็จของโรงงานอุตสาหกรรมยุค 4.0 เสริมด้วย มาตรการส่งเสริมการลงทุน BOI

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 158 คน
ธุรกิจ Manufacturing
includes certification

ยกระดับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมไทย 4.0 Ep.5

รองรับการนำเข้าข้อมูลในปริมาณมาก พร้อมจัดการ และวิเคราะห์อย่างชาญฉลาด
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 75 คน
ธุรกิจ Manufacturing
includes certification

ยกระดับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมไทย 4.0 Ep.4

พบแพทย์ออนไลน์ ก้าวไกลทันเทคโนโลยี ด้วยระบบ Health Platform
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 74 คน
ธุรกิจ Manufacturing
includes certification

ยกระดับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมไทย 4.0 Ep.3

การประยุกต์ใช้ AI และ IIoT ในธุรกิจอุตสาหกรรมไทย
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 77 คน
ธุรกิจ Manufacturing
includes certification

ยกระดับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมไทย 4.0 Ep.2

ปฏิวัติอุตสาหกรรมไทยแบบครบวงจรด้วย Smart Logistic & Supply Chain
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 55 คน
ธุรกิจ Manufacturing
includes certification

The Future of Manufacturing Ep.4

บริการจัดการและวางแผนการผลิตให้ง่ายขึ้นด้วย Database as a Service และ ICON ERP
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 39 คน
ธุรกิจ Manufacturing
includes certification

The Future of Manufacturing Ep.3

เทคโนโลยีการจัดการคลังและการกระจายสินค้ายุคใหม่
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 45 คน
ธุรกิจ Manufacturing
includes certification
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 55 คน
ธุรกิจ Manufacturing
includes certification

The Future of Manufacturing Ep.1

การนำ IT แบบครบวงจรมาใช้เพิ่มศักยภาพการดูแล และเสริมด้านทรัพยากรบุคคลด้วย Program บริหารจัดการ HR ในอุตสาหกรรมการผลิต
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 184 คน