วันนี้สนใจเรื่องอะไร?Cyber Security
includes certification

Cyber Security Awareness for Education ความปลอดภัยทางไซเบอร์ กับหน่วยงานการศึกษา

เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยสถาบันทางการศึกษา ป้องกันภัยทางไซเบอร์ และลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อโลกดิจิทัลในปัจจุบัน
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 133 คน
Cyber Security
includes certification

Malware Attack ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ทุกองค์กรไม่ควรมองข้าม

แนวทางป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบัน รวมถึงการโจมตีจากช่องทางต่างๆ
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 217 คน
Cyber Security
includes certification

Web Application Cybersecurity รู้เท่าทันภัยคุกคามทางไซเบอร์สำหรับเว็บไซต์

ความปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่หลายๆ องค์กรมองข้าม อาจจะทำให้องค์กรเกิดความเสียหายอย่างมหาศาล
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 426 คน
Cyber Security
includes certification

ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย Security Health Check

ป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้ง PDPA และ พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ด้วย Security Health Check
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 356 คน
Cyber Security
includes certification

รู้ทันก่อนภัยร้าย Ransomware จะโจมตีคุณ

ร่วมกันแชร์ Use case และสร้างระบบป้องกัน Ransomware สำหรับองค์กร
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 176 คน
Cyber Security
includes certification

ไขรหัส โรงพยาบาลให้ปลอดภัยจาก Ransomware

ยกระดับการป้องกันเชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคจากผู้เชี่ยวชาญ
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 183 คน