วันนี้สนใจเรื่องอะไร?เสริมภาครัฐดิจิทัลไปกับเทคโนโลยี Ep.4

รองรับการทำงานให้สะดวก ง่าย และรวดเร็วด้วย e-Sarabun และ One Platform
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 48 คน

เสริมภาครัฐดิจิทัลไปกับเทคโนโลยี Ep.2

Cyber Attack ภัยร้ายที่ทุกองค์กรต้องเตรียมรับมือ
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 85 คน

เสริมภาครัฐดิจิทัลไปกับเทคโนโลยี Ep.1

Big Data กับการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 117 คน