วันนี้สนใจเรื่องอะไร?Digital Platform พร้อมเปลี่ยนภาครัฐสู่ดิจิทัล

จัดการหน่วยงานให้เป็นระบบ มีศูนย์รวมที่เดียว พร้อมต่อยอดด้วยการจัดการ Flow เอกสารและการลงมติในวาระประชุมต่างๆให้เป็นเรื่องง่าย
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 122 คน

เสริมภาครัฐดิจิทัลไปกับเทคโนโลยี Ep.4

รองรับการทำงานให้สะดวก ง่าย และรวดเร็วด้วย e-Sarabun และ One Platform
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 52 คน

เสริมภาครัฐดิจิทัลไปกับเทคโนโลยี Ep.2

Cyber Attack ภัยร้ายที่ทุกองค์กรต้องเตรียมรับมือ
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 83 คน

เสริมภาครัฐดิจิทัลไปกับเทคโนโลยี Ep.1

Big Data กับการบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 112 คน