วันนี้สนใจเรื่องอะไร?Mobile Logistics อยู่ตรงไหนก็จัดการ Logistics ได้...แค่มือถือเครื่องเดียว

Mobilyst Logistics Platfrom: Anywhere Anytime จัดการงาน Operation รายงาน และการตรวจสอบย้อนกลับ แบบ Realtime
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 141 คน

Introduction to TiDB : Advanced Distributed SQL Database Platform

ตัวช่วยในการจัดการข้อมูลขั้นสูง ที่มีความความเสถียร สามารถรองรับปริมาณข้อมูลขนาดใหญ่ และสามารถประมวลผลปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 133 คน

รวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย ด้วย Premium INET e-Payment

ให้ทุกธุรกรรมของคุณเป็นเรื่องง่าย เพิ่ม Privacy ให้กับธุรกิจของคุณ
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 79 คน

CESSTANT CLOUD ให้ระบบของเราช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ

ซอฟต์แวร์ระบบสต็อกสินค้า ในการสนับสนุนธุรกิจ และลดความสูญเสีย
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 47 คน

Going Paperless and Security Meeting Solutions

ระบบจัดการเอกสาร และการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อความสะดวกในการบริหารงาน HR
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 252 คน

Data-Driven Enterprise Human Resource : HR ยุคใหม่ ตัดสินใจด้วยข้อมูล

ความท้าทายใหม่ของงาน HR ที่จะนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ตอบโจทย์การทำงานยุคดิจิทัล
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 145 คน
Digital Health Care
includes certification

Health Platform มิติใหม่ของการพบแพทย์ออนไลน์ พร้อมเบิกจ่ายประกันสุขภาพในรูปแบบดิจิทัล

Telemedicine ตัวช่วยงาน HR ระบบสวัสดิการของพนักงาน ในการปรึกษา พบแพทย์ และเบิกจ่ายได้ทุกที่ ทุกเวลา
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 76 คน

Online digital class ผู้ช่วย Upskill พนักงานในองค์กรยุคใหม่

ทางรอดใหม่ขององค์กร ผู้ช่วย Upskill, Reskill ให้พนักงาน ในยุคที่องค์กรดิจิทัลต้องมี
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 165 คน

Driving organizational success through HR 4.0

ทำความรู้จัก Platform ในการเข้าถึงและจัดการผู้ใช้งานทุกระบบขององค์กร และแชทบอทเพื่อองค์กรยุคใหม่ ที่จะช่วยให้ HRM ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 154 คน

ชี้ทางรอด SMEs ไทยต้องไปต่ออย่างยั่งยืน

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก และปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ SMEs ไทย
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 78 คน
ธุรกิจ Manufacturing
includes certification

ยกระดับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมไทย 4.0 Ep.5

รองรับการนำเข้าข้อมูลในปริมาณมาก พร้อมจัดการ และวิเคราะห์อย่างชาญฉลาด
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 75 คน
ธุรกิจ Manufacturing
includes certification

ยกระดับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมไทย 4.0 Ep.4

พบแพทย์ออนไลน์ ก้าวไกลทันเทคโนโลยี ด้วยระบบ Health Platform
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 74 คน