coming soon :

วัน

ชั่วโมง

นาที

วินาที

Active Directory ตัวช่วยจัดการ Identity & Access Management ในองค์กร
เชื่อมโยงเครือข่ายภายในองค์กร สะดวก ปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
user
ผู้เข้าสัมมนา

283 คน

calendar
วันที่สัมมนา

15 พฤษภาคม 2567 14:00 น.

time
ชั่วโมงสัมมนา

1 ชั่วโมง 10 นาที

video
On-Demand

ผู้บรรยาย

Avatar
คุณฐิตินนท์ ผลโพธิ์

บริษัท ทรานฟอร์ม ยู จำกัด

รองกรรมการผู้จัดการ