coming soon :

วัน

ชั่วโมง

นาที

วินาที

Active Directory ตัวช่วยจัดการ Identity & Access Management ในองค์กร
เชื่อมโยงเครือข่ายภายในองค์กร สะดวก ปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
user
ผู้เข้าสัมมนา

182 คน

calendar
วันที่สัมมนา

24 เมษายน 2567 14:00 น.

time
ชั่วโมงสัมมนา

1 ชั่วโมง 30 นาที

video
Live

ผู้บรรยาย

Avatar
คุณฐิตินนท์ ผลโพธิ์

บริษัท ทรานฟอร์ม ยู จำกัด

รองกรรมการผู้จัดการ