วันนี้สนใจเรื่องอะไร?ธุรกิจ Food & Retail
includes certification

เตรียมความพร้อม โครงการ e-Refund เฮ ! ยกกำลัง 2

รู้ก่อน ได้มากกว่า : ลูกค้าลดหย่อนภาษีสูงสุด 5 หมื่นบาท และโอกาสเพิ่มรายได้สำหรับร้านค้า ด้วย e-Tax Invoice
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 103 คน

Digital Platform พร้อมเปลี่ยนภาครัฐสู่ดิจิทัล

จัดการหน่วยงานให้เป็นระบบ มีศูนย์รวมที่เดียว พร้อมต่อยอดด้วยการจัดการ Flow เอกสารและการลงมติในวาระประชุมต่างๆให้เป็นเรื่องง่าย
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 122 คน

Smart City เมืองอัจฉริยะ พัฒนาคุณภาพชีวิต

พัฒนาเมืองด้วยระบบเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ทันสมัย เพื่อเอื้ออำนวยต่อการเร่งพัฒนาคุณภาพชีวิต
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 104 คน

ก้าวทัน Technology Digital ใช้ SAP Business One ยังไงไม่ให้ Sadly !!

จัดการภาษีให้เป็นเรื่องง่าย ด้วย e-Tax Invoice & e-Receipt บน SAP Business One อย่างเต็มรูปแบบ เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 119 คน
INET Cloud Service
includes certification

Smart Storage เปลี่ยนระบบเก็บไฟล์ในองค์กร ให้เป็นมากกว่าพื้นที่จัดเก็บ

เรียลไทม์ซิงค์ แชร์ข้อมูล ควบคุมเอกสาร เชื่อมต่อง่ายทุกระบบ ตอบสนองการทำงานทุกแผนกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 163 คน

SMEs ยุคใหม่ ให้การเงินและภาษีเป็นเรื่องง่ายแค่ปลายนิ้ว

เทคโนโลยีที่ช่วยเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบครบวงจร และต่อยอดด้วย ภาษี หัก ณ ที่จ่าย
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 77 คน
ธุรกิจ Manufacturing
includes certification

Thailand i4.0 Index ขับเคลื่อนองค์กรสู่ Smart Factory

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ปรับตัวต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 108 คน

ยกระดับการส่งภาษีให้สรรพากร ในยุค 5G

ระบบจัดการภาษีอิเล็กทรอนิกส์ : วิถีใหม่ที่ผู้ประกอบการต้องรู้และปฏิบัติ
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 231 คน

ธุรกิจรับเหมาและอสังหาฯ ทำไมต้องใช้ ERP ?

ปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานให้ธุรกิจรับเหมาและอสังหาฯ ในยุคดิจิทัล
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 78 คน

Smart Workplace แอปเพื่อคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี

เปิดประสบการณ์ใหม่ ! บริหารจัดการพื้นที่ออฟฟิศได้จากทุกที่ 24 ชม. สะดวก ง่าย สบายกว่าที่เคย
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 126 คน
Cyber Security
includes certification

Cyber Security Awareness for Education ความปลอดภัยทางไซเบอร์ กับหน่วยงานการศึกษา

เทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยสถาบันทางการศึกษา ป้องกันภัยทางไซเบอร์ และลดโอกาสการตกเป็นเหยื่อโลกดิจิทัลในปัจจุบัน
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 130 คน
ธุรกิจ Manufacturing
includes certification

กุญแจไขความสำเร็จของโรงงานอุตสาหกรรมยุค 4.0 เสริมด้วย มาตรการส่งเสริมการลงทุน BOI

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 161 คน