วันนี้สนใจเรื่องอะไร?Mobile Logistics อยู่ตรงไหนก็จัดการ Logistics ได้...แค่มือถือเครื่องเดียว

Mobilyst Logistics Platfrom: Anywhere Anytime จัดการงาน Operation รายงาน และการตรวจสอบย้อนกลับ แบบ Realtime
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 141 คน
ธุรกิจ Food & Retail
includes certification

Ready to Easy Retail พร้อมจัดการธุรกิจให้ง่ายขึ้น Ep.3

วางแผนจัดการ ร้านค้าออนไลน์ ขนส่ง คลังสินค้า อย่างมีประสิทธิภาพ
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 37 คน

Logistics Moving UP Ep.2

หมดปัญหาการจัดการ Database ในองค์กร
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 71 คน

Logistics Moving UP Ep.3

The Next Level ยกระดับการขนส่งด้วย B2B Delivery Platform
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 59 คน

Logistics Moving UP Ep.1

New era Logistics ธุรกิจยุคใหม่ควรปรับตัวอย่างไร ?
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 111 คน
INET Cloud Service
includes certification

B2B Delivery Platform

ครั้งแรกกับการวางแผนจัดส่ง B2B Delivery Platform รองรับการขนส่ง ทุกรูปแบบในประเทศไทย (ส่งด่วน Express Delivery , Food Delivery, Multi Drop, Hub & Spoke)
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 74 คน