วันนี้สนใจเรื่องอะไร?ธุรกิจ Manufacturing
includes certification

พัฒนาระบบใช้เองในโรงงานด้วย FlowStack สร้างการพึ่งพาตนเองในองค์กร

เครื่องมือสำหรับโรงงานยุคใหม่ ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมได้ ก็สามารถเรียนรู้และพัฒนาระบบใช้เองได้ภายในองค์กร
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 170 คน
ธุรกิจ Manufacturing
includes certification

กุญแจไขความสำเร็จของโรงงานอุตสาหกรรมยุค 4.0 เสริมด้วย มาตรการส่งเสริมการลงทุน BOI

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 161 คน
ธุรกิจ Manufacturing
includes certification

The Future of Manufacturing Ep.4

บริการจัดการและวางแผนการผลิตให้ง่ายขึ้นด้วย Database as a Service และ ICON ERP
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 40 คน
ธุรกิจ Manufacturing
includes certification

The Future of Manufacturing Ep.3

เทคโนโลยีการจัดการคลังและการกระจายสินค้ายุคใหม่
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 45 คน
ธุรกิจ Manufacturing
includes certification
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 56 คน
ธุรกิจ Manufacturing
includes certification

The Future of Manufacturing Ep.1

การนำ IT แบบครบวงจรมาใช้เพิ่มศักยภาพการดูแล และเสริมด้านทรัพยากรบุคคลด้วย Program บริหารจัดการ HR ในอุตสาหกรรมการผลิต
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 185 คน