วันนี้สนใจเรื่องอะไร?Sustainable IT Solutions Ep.1

พลิกโฉมองค์กรยุคใหม่สู่การเป็น Smart Office
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 127 คน

Sustainable IT Solutions Ep.2

ปลดล็อคประสิทธิภาพในทุกด้านด้วย e-Service เทคโนโลยีแห่งความยั่งยืน
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 84 คน

Sustainable IT Solutions Ep.3

Cyber Heist Defense องค์กรยุคใหม่ ห่างไกลภัยไซเบอร์
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 73 คน

KNIME ทางเลือกใหม่สู่โลกอนาคตของวงการแพทย์

KNIME ทางเลือกใหม่สู่โลกอนาคตของวงการแพทย์
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 205 คน

BIG DATA Service กลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ

การบริหารจัดการข้อมูลในองค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 135 คน

Open Source ทางเลือกใหม่ขององค์กรยุคดิจิทัล

เทคโนโลยีที่ใช้งานง่าย ลดต้นทุนทางธุรกิจ ให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 119 คน

AI Transformation: พร้อมไหม ถ้าจะให้ AI ช่วยทำงาน

ทำความเข้าใจ AI และใช้ให้เป็น เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจด้วย AI
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 161 คน

Driving organizational success through HR 4.0

ทำความรู้จัก Platform ในการเข้าถึงและจัดการผู้ใช้งานทุกระบบขององค์กร และแชทบอทเพื่อองค์กรยุคใหม่ ที่จะช่วยให้ HRM ทำงานได้ง่ายยิ่งขึ้น
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 156 คน

Online digital class ผู้ช่วย Upskill พนักงานในองค์กรยุคใหม่

ทางรอดใหม่ขององค์กร ผู้ช่วย Upskill, Reskill ให้พนักงาน ในยุคที่องค์กรดิจิทัลต้องมี
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 166 คน

Data-Driven Enterprise Human Resource : HR ยุคใหม่ ตัดสินใจด้วยข้อมูล

ความท้าทายใหม่ของงาน HR ที่จะนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ตอบโจทย์การทำงานยุคดิจิทัล
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 145 คน

Going Paperless and Security Meeting Solutions

ระบบจัดการเอกสาร และการสื่อสารภายในองค์กร เพื่อความสะดวกในการบริหารงาน HR
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 252 คน

CESSTANT CLOUD ให้ระบบของเราช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณ

ซอฟต์แวร์ระบบสต็อกสินค้า ในการสนับสนุนธุรกิจ และลดความสูญเสีย
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 47 คน