coming soon :

วัน

ชั่วโมง

นาที

วินาที

Digital Platform พร้อมเปลี่ยนภาครัฐสู่ดิจิทัล
จัดการหน่วยงานให้เป็นระบบ มีศูนย์รวมที่เดียว พร้อมต่อยอดด้วยการจัดการ Flow เอกสารและการลงมติในวาระประชุมต่างๆให้เป็นเรื่องง่าย
user
ผู้เข้าสัมมนา

122 คน

calendar
วันที่สัมมนา

13 ธันวาคม 2566 14:00 น.

time
ชั่วโมงสัมมนา

1 ชั่วโมง 30 นาที

video
On-Demand

ผู้บรรยาย

Avatar
คุณณัฐนรี ดำรงอารีกุล

บริษัท วัน เซ็นทริค จำกัด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

Avatar
คุณนันทนัช สว่างยิ่ง

บริษัท ซอฟต์เวย์ คอนซัลติง จำกัด

Assistant Manager

Avatar
คุณธาริณี ศรีตะวัน

บริษัท ซอฟต์เวย์ คอนซัลติง จำกัด

Senior Business Development

Avatar
คุณไพลิน โคสะพละกิจ

บริษัท วันสเปซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

รองผู้จัดการ