coming soon :

วัน

ชั่วโมง

นาที

วินาที

หมดปัญหาการจัดการ รวมบริการขององค์กรไว้ที่เดียวใน Private Platform
ให้การติดต่อเรื่องงานแยกออกจากเรื่องส่วนตัวอย่างชัดเจน ทางเลือกใหม่ที่รวบรวมทุกบริการของท่านไว้ใน Platform เดียว เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการองค์กร
user
ผู้เข้าสัมมนา

107 คน

calendar
วันที่สัมมนา

20 กันยายน 2565 14:00 น.

time
ชั่วโมงสัมมนา

4 ชั่วโมง

video
On-Demand

ผู้บรรยาย

Avatar
คุณรุจิรา เหนือเกาะหวาย

-

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital Transformation

Avatar
คุณวีระชัย เมี้ยงหอม

-

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital ID