coming soon :

วัน

ชั่วโมง

นาที

วินาที

e-Tax Invoice & e-Receipt สำหรับผู้ประกอบการสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย
ผู้ประกอบการสมาคมโรงแรมไทยอย่ารอช้า เข้าฟังงานสัมมนานี้ ยังทันสำหรับโครงการ Easy e-Receipt
user
ผู้เข้าสัมมนา

328 คน

calendar
วันที่สัมมนา

18 มกราคม 2567 13:30 น.

time
ชั่วโมงสัมมนา

2 ชั่วโมง

video
On-Demand

ผู้บรรยาย

Avatar
คุณมาริสา สุโกศล หนุนภักดี

นายกสมาคมโรงแรมไทย

-

Avatar
คุณเจษฎา วานิชสัมพันธ์

ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจซอฟต์แวร์ บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จํากัด (มหาชน)

กรรมการผู้จัดการ บริษัท วัน อิเล็กทรอนิกส์ บิลลิ่ง จำกัด (มหาชน)