coming soon :

วัน

ชั่วโมง

นาที

วินาที

เตรียมความพร้อม โครงการ e-Refund เฮ ! ยกกำลัง 2
รู้ก่อน ได้มากกว่า : ลูกค้าลดหย่อนภาษีสูงสุด 5 หมื่นบาท และโอกาสเพิ่มรายได้สำหรับร้านค้า ด้วย e-Tax Invoice
user
ผู้เข้าสัมมนา

99 คน

calendar
วันที่สัมมนา

6 ธันวาคม 2566 10:30 น.

time
ชั่วโมงสัมมนา

1 ชั่วโมง 30 นาที

video
On-Demand

ผู้บรรยาย

Avatar
คุุณภูวดล ศิริสิทธิ์

บริษัท วัน อิเล็กทรอนิกส์ บิลลิ่ง จำกัด (มหาชน)

Business Development Assistant Manager

Avatar
คุณศิริพร สื่อเสาวลักษณ์

บริษัท เน็กซ์ เจน ชอป จำกัด

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

Avatar
คุณสุทธิพงศ์ ภูวนวิจักขณ์

บริษัท ทุณทรัพย์ จำกัด

ผู้จัดการ