วันนี้สนใจเรื่องอะไร?ธุรกิจ Manufacturing
includes certification

พัฒนาระบบใช้เองในโรงงานด้วย FlowStack สร้างการพึ่งพาตนเองในองค์กร

เครื่องมือสำหรับโรงงานยุคใหม่ ไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมได้ ก็สามารถเรียนรู้และพัฒนาระบบใช้เองได้ภายในองค์กร
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 184 คน
ธุรกิจ Manufacturing
includes certification

ยกระดับการผลิต ด้วย OEE

ตอบโจทย์การทำงานของเครื่องจักรในโรงงานมากกว่า OEE (Overall Equipment Effectiveness) ที่คุณเคยสัมผัส
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 128 คน
ธุรกิจ Manufacturing
includes certification

Thailand i4.0 Index ขับเคลื่อนองค์กรสู่ Smart Factory

ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน ปรับตัวต่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 109 คน
ธุรกิจ Manufacturing
includes certification

กุญแจไขความสำเร็จของโรงงานอุตสาหกรรมยุค 4.0 เสริมด้วย มาตรการส่งเสริมการลงทุน BOI

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานไปสู่อุตสาหกรรม 4.0
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 160 คน
ธุรกิจ Manufacturing
includes certification

ยกระดับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมไทย 4.0 Ep.5

รองรับการนำเข้าข้อมูลในปริมาณมาก พร้อมจัดการ และวิเคราะห์อย่างชาญฉลาด
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 74 คน
ธุรกิจ Manufacturing
includes certification

ยกระดับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมไทย 4.0 Ep.4

พบแพทย์ออนไลน์ ก้าวไกลทันเทคโนโลยี ด้วยระบบ Health Platform
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 73 คน
ธุรกิจ Manufacturing
includes certification

ยกระดับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมไทย 4.0 Ep.3

การประยุกต์ใช้ AI และ IIoT ในธุรกิจอุตสาหกรรมไทย
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 81 คน
ธุรกิจ Manufacturing
includes certification

ยกระดับ ปรับตัว และเปลี่ยนแปลง อุตสาหกรรมไทย 4.0 Ep.2

ปฏิวัติอุตสาหกรรมไทยแบบครบวงจรด้วย Smart Logistic & Supply Chain
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 55 คน
ธุรกิจ Manufacturing
includes certification

The Future of Manufacturing Ep.4

บริการจัดการและวางแผนการผลิตให้ง่ายขึ้นด้วย Database as a Service และ ICON ERP
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 38 คน
ธุรกิจ Manufacturing
includes certification

The Future of Manufacturing Ep.3

เทคโนโลยีการจัดการคลังและการกระจายสินค้ายุคใหม่
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 42 คน
ธุรกิจ Manufacturing
includes certification
On-Demand
 ผู้เข้าร่วม 52 คน